Leden van het Ombudsteam

Annelies van Teeseling

“Ik ben de oudste uit een gezin met vier kinderen. Mijn vader werkte als ambtenaar bij de gemeente Apeldoorn. Tot mijn zestigste heb ik in de gezondheidszorg gewerkt: als verpleegkundige en opleidingscoördinator, en daarna als manager van hoofdverpleegkundigen.

Vanaf 1973 ben ik lid van de PvdA. In de gemeenten Hengelo Gld nu Bronckhorst en Boskoop heb ik in het bestuur van de PvdA-afdeling gezeten; nu ben ik voorzitter van de afdeling Berkelland. Als vrijwilliger werk ik als bestuurslid voor onder andere Hospice De Lelie in Winterswijk en voor Humanitas. Voor die laatste organisatie help ik mensen bij het op orde brengen van hun financiële thuisadministratie. In 1968 ben ik getrouwd met Daan; samen hebben we twee zonen.

Waarom ik ombudswerk belangrijk vind? Door mijn activiteiten bij Humanitas merk ik dat mensen vaak een steuntje in de rug nodig hebben om zelfstandig verder te kunnen. Tegenwoordig zien veel mensen door de bomen het bos niet meer, door alle regelgeving en door de vele organisaties die daarbij betrokken zijn. Een gericht en deskundig advies kan hen vaak snel verder helpen.”

Henk Boogaard

“Ik ben geboren als zoon van een boer met een gemengd bedrijf in de buurt van Utrecht. In Delft heb ik een civiel-planologische opleiding gevolgd. Sinds het begin van de jaren 70 ben ik lid van de PvdA. Tijdens werk dat ik deed bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deed ik bestuurlijke en juridische kennis op, volgde ik ook scholing in die richting en ontwikkelde ik een interesse in openbaar bestuur die ik sindsdien nooit meer ben kwijtgeraakt. In totaal ben ik zeventien jaar lang, voor drie gemeenten (Delft, Vorden en Bronckhorst) raadslid geweest voor de PvdA. Ook ben ik ruim elf jaar wethouder geweest: in Delft, in Vorden en in Millingen aan de Rijn.

Naast mijn politieke activiteiten heb ik veel bestuurlijke functies vervuld. Zo heb ik ruim zeven jaar gewerkt als adviseur bij enkele adviesbureaus, als specialist op het terrein van energie en milieu, afval en hergebruik. Nog steeds verricht ik advieswerk, nu via mijn eigen bureau. Wat betreft mijn bestuurlijke werk: ik ben lid van enkele gemeentelijke Rekenkamercommissies en vervul nog enkele bestuurlijke functies bij peuterspeelzalen en de basketballvereniging.

Sinds 1994 woon ik in de Achterhoek. Met mijn (werkende) echtgenote heb ik vier kinderen grootgebracht.”

Wim Kossink

“Ik ben geboren in 1950 en als oudste in een gezin van vijf kinderen opgegroeid in Borculo. Mijn vader werkte in de zuivelfabriek. Ik ben in 1972 getrouwd met Dinie en ben vader van drie kinderen. Na de mts heb ik eerst vier jaar in een metaalfabriek gewerkt. Daarna werkte ik veertig jaar in de zuivel, als technisch inkoper en magazijnbeheerder bij FrieslandCampina Domo. Bij dat bedrijf heb ik twaalf jaar in de ondernemingsraad gezeten. Vanaf 1 oktober 2012 ben ik ‘vutter’.

Ik ben actief lid van de voedingsbond FNV (afdelingsbestuur, bedrijfsledengroep en landelijke vakgroep). En ik ben in totaal 18 jaar raadslid geweest voor de PvdA, eerst in de voormalige gemeente Borculo, later in de huidige gemeente Berkelland. Momenteel ben ik voorzitter van Gelselaars Belang. Ik houd van muziekmaken en toneelspelen en al meer dan 25 jaar zet ik begin december de mijter op.

In de af en toe echt ingrijpende Nederlandse wet- en regelgeving blijkt steeds weer dat mensen soms niet de juiste hulp weten te vinden om hun probleem op te lossen. Het PvdA-ombudsteam is voor hen belangrijk, want daarin zitten mensen die kennis en tijd beschikbaar stellen om hen te helpen en door te verwijzen naar de juiste instantie. Met mijn jarenlange ervaring en daardoor opgedane netwerken denk ik mij zeker nuttig te kunnen maken in dit Berkellandse PvdA-ombudsteam.”

Gert Wormgoor

“Juist de PvdA moet ervoor zorgen dat zij weet wat er speelt in de samenleving, hoe zaken tussen burger en overheid worden afgehandeld en wat daarbij blijft liggen.

Ik heb 32,5 jaar voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad gezeten, eerst in Neede en in de laatste raadsperiode in Berkelland. Daarnaast ben ik kaderlid voor de vakbeweging, voor FNV Bondgenoten, en probeer ik de belangen van de leden te behartigen. Dit soort belangenbehartiging miste ik hier bij de PvdA.

Met het ombudswerk wil ik daar verandering in brengen. Ik vind het belangrijk om problemen samen aan te pakken en ervoor te zorgen dat rechtsgelijkheid gewaarborgd blijft. Als regels gesteld zijn en maatregelen genomen worden, mag er geen sprake zijn van willekeur. Als PvdA’er wil ik samen met u werken aan een maatschappij waarin ieders stem gehoord kan worden.”

Betsy Wormgoor

Profiel van Betsy Wormgoor, lid van het Ombudsteam van de PvdA afdeling Berkelland.